Vedoucím mladých hasičů je Roman Maholiak, tel.: 737855232.


Na vedení kroužku se vzhledem k různým věkovým kategoriím dětí aktivně podílejí i další členové SDH Radvanice.