Naši vedoucí kroužku:

Hlavním vedoucím mladých hasičů je Drahomíra Fiurášková.

Na vedení kroužku se vzhledem k různým věkovým kategoriím dětí aktivně podílejí i další členové SDH Radvanice.